Arbete på väg, 1.1, 1.2, 1.3

Skicka intresseanmälan här

Arbete på väg, Nivå 1.1, 1.2, 1.3 är grundläggande utbildningar för att få utföra arbete efter statliga och kommunala vägnätet.

Kursinnehåll

Säkerhet på väg, Nivå 1 och 2, är ett krav för att få utföra arbete på vägnätet.

Företagen anvarar för att personalen har rätt kompetens, genom denna utbildning säkerställer vi detta.

Målgrupp

Minimiutbildning för alla fordonsförare som arbetar efter vägnätet

Förkunskaper

Inga

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !