ADR-Utbildning grund/ Repetition

Skicka intresseanmälan här

Repetitionsutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
För att få gå någon av de övriga ADR-utbildningarna (tank, klass 1 och klass 7) är denna obligatorisk.

Kursinnehåll


Grundkurs Repetition
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt.
För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Individuella praktiska övningar
I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Målgrupp

Alla som skall transportera farligt gods, över värdeberäknad mängd.
Har fordonet en orangefärgad skylt måste du minst ha ADR-grundutbildning

Kursmål

Du skall efter utbildningen kunna hantera och transportera farligt gods.
För att få ett  förlängt ADR-intyg måste du även skriva prov på Trafikverket.

Förkunskaper

Du måste ha ett giltigt ADR - Intyg
Du måste kunna läsa och förstå svenska.
Utbildningen ges inte på annat språk än svenska

Påbyggnad

Utbildningen kan kompletteras med behörigheter för att köra transport i tank, sprängämne samt radioaktiva ämnen

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !