Asbestsanering - Fullbehörighet

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska sanera asbest inomhus.
Utbildningen är obligatorisk även för den som ska leda arbetet.

Det ingår praktiska övningar, underhåll och kontroll av andningsskydd.

Kursinnehåll

Utbildningen följer de krav som Arbetsmarknadens parter har kommit överens om.
Följer kursprogram som BCA och BYN tagit fram.

Utbildningen tar upp följande områden:

asbestens egenskaper
hälsoeffekter
skyddsåtgärder
nödfallsåtgärder
nödvändig personlig skyddsutrustning
arbetsmetoder,
kontrollåtgärder
avfallshantering
saneringsåtgärder
bestämmelser om medicinska kontroller.

Målgrupp

Sanerare, blivande sanerare, arbetsledare

Kursmål

Att bli behörig som asbestsanerare.
Kräver ett avslutande prov.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.
Utbildning hålls i normal fall på svenska. 

Behöver utbildning hållas på annat språk måste du i god tid kontakta oss för ett annat upplägg.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !