ADR-Utbildning Klass 7

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som behöver transportera radioaktiva ämnen .
ADR Grundutbildning är ett grundläggande krav.

Kursinnehåll

Klass 7

Specialutbildning i Klass 7 innebär att du får behörighet att transportera ämnen i klass 7, det vill säga radioaktiva ämnen.

Skicka intresseanmälan här

Målgrupp

Fordonsförare som skall transportera ämnen och föremål i Klass 7

Kursmål

Efter utbildningen skall du veta vilka regler som gäller för transport av radioaktiva ämnen.
Du skall efter utbildningen skriva prov hos Trafikverket för att få en giltig behörighet.

Förkunskaper

För att få gå denna utbildning ska du ha genomgången ADR-Grundutbildning

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !