ADR-Utbildning Klass 7 - repetition

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska förnya din behörighet för att transportera radioaktivt avfall.
Kräver att även ADR grundutbildningen förnyas

Kursinnehåll

Klass 7

Specialutbildning i Klass 7 innebär att du får fortsatt behörighet att transportera ämnen i klass 7, det vill säga radioaktiva ämnen.

Skicka intresseanmälan här

Målgrupp

Fordonsförare som skall transportera ämnen och föremål i Klass 7

Kursmål

Efter utbildningen skall du veta vilka regler som gäller för transport av radioaktiva ämnen.
Du skall efter utbildningen skriva prov hos Trafikverket för att få en giltig behörighet.

Förkunskaper

För att få gå denna utbildning ska du ha giltig ADR-Grundutbildning samt klass 7 på ditt ADR-intyg
Du måste dessutom ha ett giltigt ADR-intyg.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !