ADR-Utbildning - Kap 1.3

Skicka intresseanmälan här

ADR utbildning för den som inte behöver fullt ADR-intyg.
Ett måste för dig som transporterar, (enligt något av undantagen i ADR), lastar och lossar farligt gods.

Kursinnehåll


ADR-utbildning enligt kapitel 1.3 i MBS:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg,
Utbildning enligt Kap 1.3, krävs för de personer som är inblandade i transport av farligt gods, men som inte har krav på förarintyg.

Utbildningens omfattning beror på kursdeltagarens arbetsuppgifter.

Utbildningen ska minst innehålla tre delar;
• Allmän utbildning (allmänna villkor för transport av farligt gods),
• Funktionsspecifik utbildning (utbildning om de regler som berör kursdeltagarens uppgifter och ansvar),
• Säkerhetsutbildning (utbildning om risker med farligt gods, hantering av farligt gods och vilka nödåtgärder som ska vidtas vid olycka eller tillbud).
Efter utbildningen erhålls ett intyg som beskriver utbildningens omfattning.

Arbetsgivaren ska arkivera en detaljerad beskrivning av utbildningen, inklusive repetitionsutbildningar, i fem år.

Målgrupp

Alla som skall transportera farligt gods som t. ex värdeberäknad eller begränsad mängd.
Även för dig som lastar/lossar farligt gods.mängd.

Kursmål

Du skall efter utbildningen ha kunskaper om regelverket gällande farligt gods

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !