Brandfarliga Arbeten

Skicka intresseanmälan här

Utbildning för att få utföra Brandfarliga Arbeten enligt försäkringsbolagens villkor.

En utbildning framtagen av Sveriges Byggindustrier tillsammans med SVEBRA

Mer information finns här: ​Informationsbrev​​​

Kursinnehåll

 

Innan brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats kan påbörjas måste en riskbedömning göras och tillstånd ges. Riskbedömningen görs tillsammans i det team. I teamet finns tre viktiga funktioner, tillståndsansvarig, utföraren och en brandvakt som alla spelar nyckelroller för att brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten® skall utföras av en certifierad utförare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Tillståndsansvarig 

Den tillståndsansvarige är beställarens representant och är den som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bedömer faran för brand på plats där arbetet ska utföras. Till sin hjälp har denne en tillstånds- och kontrollista. Det är den tillståndsansvarige som ger skriftligt tillstånd för arbetet och inga brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats få påbörjas innan tillståndet är undertecknat. För att vara behörig att utfärda tillstånd krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®

Hetarbetare  

Hetarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften. För att få göra det krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®.

Brandvakt

Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår under och efter arbetet. Efterbevakning efter att arbetet har utförts måste alltid ske. För att vara behörig att agera brandvakt krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten®

 

Målgrupp

Hetarbetare, brandvakter och tillståndsansvarige

Kursmål

Efter avslutad utbildning och digital certifiering utfärdas ett intyg för Heta Arbeten

Förkunskaper

Inga

Kommande tillfällen

ALNÖ

SKRÅ (Kyrkskolan)
2024-08-30 08:00 - 16:00
SKRÅ (Kyrkskolan)
2024-09-20 08:00 - 16:00
SKRÅ (Kyrkskolan)
2024-10-25 08:00 - 16:00