Asbestsanering -Kompletterande utbildning

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska förnya asbestbehörigheten.
Utbildningen är obligatorisk även för den som ska leda arbetet.

Kursinnehåll

Utbildningen följer de krav som Arbetsmarknadens parter har kommit överens om.
Följer kursprogram som BCA och BYN tagit fram.

Utbildningen tar upp följande områden:

asbestens egenskaper
hälsoeffekter
skyddsåtgärder
nödfallsåtgärder
nödvändig personlig skyddsutrustning
arbetsmetoder,
kontrollåtgärder
avfallshantering
saneringsåtgärder
bestämmelser om medicinska kontroller.

Målgrupp

Sanerare, blivande sanerare, arbetsledare

Kursmål

Att behålla sin behörig som asbestsanerare.
Kräver ett avslutande prov.

Förkunskaper

Det krävs ett utbildningsintyg från en tidigare utbildning, detta måste vara med på kurstillfället.
Utbildning hålls i normal fall på svenska. 

Behöver utbildning hållas på annat språk måste du i god tid kontakta oss för ett annat upplägg.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !