ESA 19 - Vattenvägar

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen i säkerhet för dig som ska vistas i eller vid vattenvägar

Kursinnehåll

ESA – Elsäkerhetsutbildning

Allmänt
Få rätt elsäkerhetsutbildning på ett smidigt sätt genom kursen EBR ESA Vattenvägar. Då får du även tillgång till kunskapsbanken EBR ESA Q Vattenvägar.

I webbkursen får du som arbetar i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar kunskap om hur arbeten och driftåtgärder ska kunna utföras på ett säkert sätt. Målet är att du efter kursen att de teoretiska kunskaperna kan användas praktiskt i ditt dagliga arbete.

Kursen EBR ESA Vattenvägar vänder sig till dig som ska arbeta i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar. Kursen baseras på innehållet i publikationen EBR ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar – ESA VA:19

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kursmål

Kursen vänder sig till dig som arbetar i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar kunskap om hur EBR ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ska användas för att arbeten och driftåtgärder ska kunna utföras på ett säkert sätt. Efter kursen ska de teoretiska kunskaperna kunna användas praktiskt i ditt dagliga arbete.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !