ADR-Utbildning grund (med webb)

Skicka intresseanmälan här

Grundutbildning ADRför alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
Den första dagen utföres hemma med en web-utbildning. Denna ska vara slutförd före kursstart.

Kursinnehåll

ADR Grundutbildning
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt.
För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Individuella praktiska övningar
I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Målgrupp

Alla som skall transportera farligt gods, med mängder över värdeberäknad mängd.

Kursmål

Du skall efter utbildningen kunna hantera och transportera farligt gods både som styckegods och bulktransport
För att få ett ADR-intyg måste du även skriva prov på Trafikverket.

Förkunskaper

Innan utbildningen ska du ha genomfört en utbildning på internet. Denna måste vara klar INNAN kursen startar.

Du måste kunna läsa och förstå svenska.
Utbildningen ges inte på annat språk än svenska

Påbyggnad

Utbildningen kan kompletteras med behörigheter för att köra transport i med tanktransport, sprängämne samt radioaktiva ämnen

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !