ADR-Utbildning grund och tank/klass 1 Repetition (med webb)

Skicka intresseanmälan här

Repetitionsutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
Dessutom ingår tankutbildning och klass 1 vid detta tillfälle.

Kursinnehåll

Repetitionsutbildning Grund, Tank och Klass 1
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt.
För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Individuella praktiska övningar
I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Målgrupp

Alla som skall transportera farligt gods i tank , med giltigt ADR-intyg ( för grund, klass 1 och tank),

Kursmål

Du skall efter utbildningen kunna hantera och transportera farligt gods både som styckegods, explosiva ämnen  och tanktransport.
För att få ett  förlängt ADR-intyg måste du även skriva prov på Trafikverket.

Förkunskaper

Du måste ha ett giltigt ADR - Intyg
Innan utbildningen ska du ha genomfört en utbildning på internet. Denna måste vara klar INNAN kursen startar.

Du måste kunna läsa och förstå svenska.
Utbildningen ges inte på annat språk än svenska

Påbyggnad

Utbildningen kan kompletteras med behörigheter för att köra transport med  radioaktiva ämnen

Kommande tillfällen i

Nedergård 150

Utbilda 2
2021-04-20 08:00 - 2021-04-22 16:00
Utbilda 2
2021-05-18 08:00 - 2021-05-20 16:00