ADR-Utbildning grund och tank (med webb) (Kopia)

Skicka intresseanmälan här

Grund och tankutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.

Dessutom får du efter godkänt prov på Trafikverket köra farligt gods i tank.
Den första dagen utföres hemma med en web-utbildning. Denna ska vara slutförd före kursstart.

Kursinnehåll

ADR Grundutbildning
Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt.
För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

ADR Tanktransport
Vid transport av farligt gods i tankfordon, tankcontainer o.s.v.

Individuella praktiska övningar
I grundkurser, eventuellt kompletterade med specialkurser, och repetitionsutbildningar ingår obligatoriska individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Målgrupp

Alla som skall transportera farligt gods, med mängder över värdeberäknad mängd.
Tankbilsförare, förare som skall transportera farligt gods i tank.

Kursmål

Du skall efter utbildningen kunna hantera och transportera farligt gods både som styckegods, bulktransport och tanktransport.
För att få ett ADR-intyg måste du även skriva prov på Trafikverket.

Förkunskaper

Innan utbildningen ska du ha genomfört en utbildning på internet. Denna måste vara klar INNAN kursen startar.

Du måste kunna läsa och förstå svenska.
Utbildningen ges inte på annat språk än svenska

Påbyggnad

Utbildningen kan kompletteras med behörigheter för att köra transport med sprängämne samt radioaktiva ämnen

Kommande tillfällen i

Nedergård 150

Utbilda 2
4 dagar mellan2021-04-19 08:00 - 16:002021-04-22 08:00 - 16:00
Tillfället saknar adress
2022-05-05 08:00 - 2022-05-08 16:00