Praktik, Asbestsanering

Praktik i samband med asbestutbildning,
Övningar utförs på respektive företag enligt checklista

Kursinnehåll

Praktiska övningar i samband med utbildning i asbestsanering.
Denna utbildning är ett delmoment i vår asbest-utbildning.

En bra sanerare måste lära sig yrket genom LIA-metoden (Lära I Arbetslivet) Hur bra en utbildning än är, måste deltagaren komplettera sin kunskap med praktik.
Maskiner och utrustning skiljer sig år mellan olika företag, det är därför svårt att ge allomfattande kunskap om samtliga redskap och arbetstyper.
En målsättning är att en deltagare aldrig ska behöva starta som nybörjare och helt på egen hand utföra en sanering. Det är viktigt att det finns en mentor som kan handgripligen visa och vägleda.

Målgrupp

Personer som genomgått asbestutbildning

Kursmål

Kursdeltagaren ska ha kunskap om hur man praktiskt bedriver en asbestsanering.
Då saneringsarbete utförs i många varierande miljöer finns sällan någon "patent-lösning"
Alla arbetsplatser måste riskbedömas och anpassas efter rådande förhållanden.
Asbestutbildningen fyller de mål som BCA satt upp, denna del är att se som ett komplement för att stärka personalgruppen och öka kompetensen i arbetslaget.

Förkunskaper

Utbildning i asbestsanering

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !