Asbestsanering - Allmän

Skicka intresseanmälan här

Allmän utbildning asbest innebär genomgång av förekomst och åtgärder vid påträffande av asbesthaltigt material.
Se kursplan BUC

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller avsnitt om förekomst, identifiering, rutiner samt nödlägesberedskapUtbildningen  innehåller information om risker med asbest, asbestens egenskaper, hälsoeffekter, handhavande av personlig skyddsutrustning.

Information om instruktioner om hur det specifika arbetet ska ske på ett säkert sätt utifrån risker med asbest, aktuella skyddsåtgärder, hur materialet ska hanteras och hur man ska agera vid eventuella avvikelser. 


Målgrupp

Yrkesgrupper som kan komma i kontakt med asbest

Kursmål

God kännedom om hälsoeffekter och förekomst

Förkunskaper

Inga

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så fixar vi ett tillfälle inom kort !