Travers

Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
Den praktiska delen tar ca 2-3 timmar.
Efter godkänt resultat på praktiken så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Kursinnehåll

Traversutbildning

Vår Traversutbildning ger dig teoretisk och praktisk kunskap i hur du framför en traverskran samt säker lasthantering. Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6.Utbildningsinnehåll

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och
  • organisationen (MTO)
  • Lyft och lastkoppling
  • Signalschema
  • Riskbedömning
  • Lastkopplare och signalman
  • Teoriprov
  • Praktiskt prov
Målgrupp

Vår utbildning är för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en travers. Oavsett om du arbetar som förare, platschef eller arbetsledare för travers så behöver du ha kunskap om traverser och de krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns. 

Vad säger lagen ?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:6) ska den som använder lyftanordning ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Om föraren inte har uppsikt av lasten ska en kompetent person stå i direkt kontakt med föraren och vägleda denne. 
DISTANS