Truck

Teorin är 100% online och du genomför den när det passar dig bäst
Den praktiska delen tar ca 2-3 timmar.
Efter godkänt resultat på praktiken/ uppkörning så utfärdas ett digitalt certifikat direkt

Kursinnehåll


Truckutbildning

För att få använda truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för arbetsuppgiften. Den truckutbildning vi erbjuder för TLP10 truckkort erbjuds via vårt webbaserade utbildningssystem och är framtagen av våra certifierade och erfarna instruktörer. Den följer självfallet Truckläroplanen TLP10. Syftet med kursen är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten samt sänka kostnader.


Truckutbildningens kursinnehåll

  • Risker och säkerhetsbestämmelser.
  • Trafikbestämmelser.
  • Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna.
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar.
  • Material- och godshantering.
  • Ett ergonomiskt arbetssätt.
  • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn.
  • Hantering av farligt god.Målgrupp

Vår utbildning är för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med en truck. Oavsett om du arbetar som förare, platschef eller arbetsledare för förare så behöver du ha kunskap om truckar och de krav som Arbetsmiljöverket ställer för att uppfylla de krav som finns. 

Vad säger lagen ?

Enligt AFS 2006:5 18 § får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.
Utöver utbildningsbeviset så behövs ett körtillstånd på varje arbetsplats som föraren ska köra.
Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. 
DISTANS