ADR 1.3 Allmän: E-Learning

E-Learning 

En helt digital ADR 1.3 utbildning

Kursinnehåll

ADR 1.3 är undantaget som berättigar till hantering, lastning och transport av farligt gods under vissa omständigheter.

Utbildningen syftar till att skapa medvetenhet om faror och risker i det arbetet, samt ge kunskap om de regler som gäller för att förebygga olyckor. Berörda yrkesgrupper är bl a:

  • Lagerpersonal
  • Truckförare
  • Mottagare och lastare av farligt gods
  • Speditörer
  • Tullklarerare
  • Mottagare, fyllare och lossare av farligt gods
  • Industri- och produktionspersonal
  • Förare som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd max 1000 poäng (t ex lastbilsförare och paketbilar)
  • Utfärdare av transportdokument

Undantaget tillåter transport  under vissa specifika omständigheter, t ex att värdeberäknad mängd för lasten inte överstiger 1000 poäng. 

Om villkoren enligt ADR 1.3 inte är uppfyllda krävs en fullständig ADR utbildning och i särskilda fall ytterligare tilläggsutbildning.

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar.

Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

Utbildningsinnehåll

■ Allmän utbildning

■ Säkerhetsutbildning

■ Transporthandlingar

■ Värdeberäknad mängd

Målgrupp

Alla som hanterar farligt gods enligt de undantag som finns eller för dig som ska delta som medarbetare vid en farligt gods-transport

Kursmål

ADR 1.3 utbildning efter avslutad kurs och godkänt kunskapstest

Förkunskaper

Inga

Påbyggnad

ADR Grund, 3 dagar, för att få transportera farligt gods över undantagen

DISTANS
Tillgång 300 dagar