Våra kurser

ADR-Utbildning grund (med webb)

Skicka intresseanmälan här

Grundutbildning ADRför alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
Den första dagen utföres hemma med en web-utbildning. Denna ska vara slutförd före kursstart.

Kommande tillfällen i: Alnö

ADR-Utbildning grund och klass 1, Ny (med webb) (Kopia)

Skicka intresseanmälan här

ADR Utbildning för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
Dessutom ingår Klass 1- utbildning vid detta tillfälle.

Kommande tillfällen i: Nedergård 150, Alnö

ADR-Utbildning grund och tank (med webb) (Kopia)

Skicka intresseanmälan här

Grund och tankutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.

Dessutom får du efter godkänt prov på Trafikverket köra farligt gods i tank.
Den första dagen utföres hemma med en web-utbildning. Denna ska vara slutförd före kursstart.

Kommande tillfällen i: Nedergård 150

ADR-Utbildning grund och tank/klass 1 Repetition (med webb)

Skicka intresseanmälan här

Repetitionsutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
Dessutom ingår tankutbildning och klass 1 vid detta tillfälle.

Kommande tillfällen i: Nedergård 150

ADR-Utbildning grund/ Repetition

Skicka intresseanmälan här

Repetitionsutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
För att få gå någon av de övriga ADR-utbildningarna (tank, klass 1 och klass 7) är denna obligatorisk.

Kommande tillfällen i: Nedergård 150

Brandfarliga Arbeten

Skicka intresseanmälan här

Utbildning för att få utföra Brandfarliga Arbeten enligt försäkringsbolagens villkor.

En utbildning framtagen av Sveriges Byggindustrier tillsammans med SVEBRA

Kommande tillfällen i: DISTANS, Alnö

Heta Arbeten

Skicka intresseanmälan här

Utbildning för att få utföra Heta Arbeten enligt försäkringsbolagens villkor.

Se även Brandfarliga Arbeten i kurskatalogen

Kommande tillfällen i: Alnö

ADR-Utbildning grund och tank/ Repetition (med webb)

Skicka intresseanmälan här

Repetitionsutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
Dessutom ingår tankutbildning vid detta tillfälle.

Kommande tillfällen i: Alnö

ADR-Utbildning - Kap 1.3

Skicka intresseanmälan här

ADR utbildning för den som inte behöver fullt ADR-intyg.
Ett måste för dig som transporterar, (enligt något av undantagen i ADR), lastar och lossar farligt gods.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ADR-Utbildning grund

Skicka intresseanmälan här

Grundutbildningen för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
För att få gå någon av de övriga ADR-utbildningarna (tank, klass 1 och klass 7) är denna obligatorisk.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ADR-Utbildning grund och klass 1, Repetition (med webb)

Skicka intresseanmälan här

Repetitionsutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
Dessutom ingår Klass 1- utbildning vid detta tillfälle.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ADR-Utbildning Klass 1

Skicka intresseanmälan här

Utbildning för dig som skall transportera explosiva ämnen.
Kräver ADR Grundutbildning 

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ADR-Utbildning Klass 1 Repetition

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som har ett giltigt ADR-intyg, som du behöver förnya.
Denna kurs avser transport av explosiva ämnen

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ADR-Utbildning Klass 7

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som behöver transportera radioaktiva ämnen .
ADR Grundutbildning är ett grundläggande krav.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ADR-Utbildning Klass 7 - repetition

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska förnya din behörighet för att transportera radioaktivt avfall.
Kräver att även ADR grundutbildningen förnyas

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ADR-Utbildning rep (med webb)

Skicka intresseanmälan här

Repetitionsutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
Den första dagen utföres hemma med en web-utbildning. Denna ska vara slutförd före kursstart.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ADR-Utbildning Tank

Skicka intresseanmälan här

Påbyggnadsutbildning för dig som skall transportera farligt gods i tank.
Kräver ADR-Grundutbildning före.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ADR-Utbildning Tank - Repetition

Skicka intresseanmälan här

Utbildning för dig som skall förnya din behörighet för att få transportera farligt gods i tank.
Kräver ADR-Grundutbildning före.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Arbete på väg, 1.1, 1.2, 1.3

Skicka intresseanmälan här

Arbete på väg, Nivå 1.1, 1.2, 1.3 är grundläggande utbildningar för att få utföra arbete efter statliga och kommunala vägnätet.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Asbestsanering - Fullbehörighet

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska sanera asbest inomhus.
Utbildningen är obligatorisk även för den som ska leda arbetet.

Det ingår praktiska övningar, underhåll och kontroll av andningsskydd.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Asbestsanering - Fullbehörighet - WEB

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska sanera asbest inomhus.
Utbildningen är obligatorisk även för den som ska leda arbetet.

Det ingår praktiska övningar, underhåll och kontroll av andningsskydd.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Asbestsanering - Särskild utbildning med anpassad längd

Skicka intresseanmälan här

Särskild utbildning i asbestsanering innebär att man får sanera asbest utomhus.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Asbestsanering -Information

Skicka intresseanmälan här

Information om asbest innebär genomgång av förekomst och åtgärder vid påträffande av asbesthaltigt material.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Asbestsanering -Kompletterande utbildning

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska förnya asbestbehörigheten.
Utbildningen är obligatorisk även för den som ska leda arbetet.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Asbestsanering -Kompletterande utbildning - WEB

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska förnya asbestbehörigheten.
Utbildningen är obligatorisk även för den som ska leda arbetet.

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

BAM - Utbildning

Skicka intresseanmälan här

Utbilda utför företagsanpassade BAM-utbildningar enligt Prevent-modellen.
När tillräckligt många deltagare är anmäld kan vi arrangera en öppen utbildning

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

BAS P / U

Skicka intresseanmälan här

Utbildning som ger dig behörighet att arbeta som Byggarbetmiljösamordnare BAS P / U

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ESA 14 - Full behörighet

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen i elsäkerhet för dig som ska vistas i elutrymmen, och utföra elektriskt arbete

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ESA 14 - Instruerad

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen i elsäkerhet för dig som ska vistas i elutrymmen, men inte utföra elektriskt arbete

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

ESA 14 - Vattenvägar

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen i säkerhet för dig som ska vistas i eller vid vattenvägar

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

HLR med Första Hjälpen

Skicka intresseanmälan här

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7.
Utbildningen kan kompletteras, beroende på företagets inriktning, enligt önskemål

Samtliga våra instruktörer/utbildare är certifierade av svenska HLR-rådet 

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

HLR-Utbildning

Skicka intresseanmälan här

HLR, Hjärt och LungRäddning, med hjärtstartare

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Kravutbildning - på webben

Kravutbildning på webben.
Utbilda har ett koncept där du som deltagare kan göra all teoretisk utbildning på webben.
Praktiska övningar sker efter att du avslutat din teoretiska utbildning.

Här finns utbildningar som:

 • Liftutbildning
 • Liftrepetition
 • Truckutbildning
 • Härdplast
 • Traversutbildning
 • Fallskyddsutbildning
 • Säkra Lyft
 • Allmän ställningsutbildning
 • Arbete på väg steg 1
 • Buller
 • Vibrationer
 • Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Parkeringsgruppen

Möte Äppellunda cup 2021 4/5septemer 

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

PCB Sanering

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska sanera PCB.

Läs mer om hur en sanering ska gå till på : Sanera PCB.nu

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Praktik, Asbestsanering

Praktik i samband med asbestutbildning,
Övningar utförs på respektive företag enligt checklista

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !

Sponsorgruppen

Möte Äppellunda cup 2021 4/5septemer 

Vi har inga kurser inplanerade, men skicka en intresseanmälan så kan vi ordna en anpassad utbildning till er !