Våra kurser

Klicka på knappen "Våra tillfällen" för att se de fasta bokningar som finns ! Scrolla ned för att se alla utbildningar !

Kravutbildning på webben.
Utbilda har ett koncept där du som deltagare kan göra all teoretisk utbildning på webben.
Praktiska övningar sker efter att du avslutat din teoretiska utbildning.

Här finns utbildningar som:

 • Liftutbildning
 • Liftrepetition
 • Truckutbildning
 • Härdplast
 • Traversutbildning
 • Fallskyddsutbildning
 • Säkra Lyft
 • Allmän ställningsutbildning
 • Arbete på väg steg 1
 • Buller
 • Vibrationer
 • Kvarts- och stendamm i arbetsmiljön

Skicka intresseanmälan här

Utbildning för att få utföra Brandfarliga Arbeten enligt försäkringsbolagens villkor.

En utbildning framtagen av Sveriges Byggindustrier tillsammans med SVEBRA

Mer information finns här: ​Informationsbrev​​​

Nästa tillfälle
2022-01-21 08:00 - 14:00
Nedergård 150

Utbilda arrangerar ADR-vecka, med alla typer av ADR-utbildningar.

Boka via denna länk oavsett vilken typ av ADR-utbildning du vill gå !!

Vi är två ADR-lärare samt tillgång till flera olika lektionssalar.
Anmäl till de utbildningar ni vill gå så kommer datum och tider i e-post och sms till er.

Nästa tillfälle
2022-02-07 09:00
Nedergård 150

Skicka intresseanmälan här

ADR utbildning för den som inte behöver fullt ADR-intyg.
Ett måste för dig som transporterar, (enligt något av undantagen i ADR), lastar och lossar farligt gods.

Skicka intresseanmälan här

Repetitionsutbildning ADR för alla förare av fordon som transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd”.
För att få gå någon av de övriga ADR-utbildningarna (tank, klass 1 och klass 7) är denna obligatorisk.

Skicka intresseanmälan här

Arbete på väg, Nivå 1.1, 1.2, 1.3 är grundläggande utbildningar för att få utföra arbete efter statliga och kommunala vägnätet.

Skicka intresseanmälan här

Allmän utbildning asbest innebär genomgång av förekomst och åtgärder vid påträffande av asbesthaltigt material.
Se kursplan BUC

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska sanera asbest inomhus.
Utbildningen är obligatorisk även för den som ska leda arbetet.

Det ingår praktiska övningar, underhåll och kontroll av andningsskydd.

Skicka intresseanmälan här

Utbildningen för dig som ska sanera asbest inomhus.
Utbildningen är obligatorisk även för den som ska leda arbetet.

Det ingår praktiska övningar, underhåll och kontroll av andningsskydd.

Skicka intresseanmälan här

Särskild utbildning i asbestsanering innebär att man får sanera asbest utomhus.

/ 3